Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

«Δικαίωμα στην ανθρώπινη αδυναμία: Η Συνθήκη του ΟΗΕ για ανθρώπους με (ψυχοκοινωνική) αναπηρία και η ψυχιατρική διαθήκη».

«Δικαίωμα στην ανθρώπινη αδυναμία: Η Συνθήκη του ΟΗΕ για ανθρώπους με (ψυχοκοινωνική) αναπηρία και η ψυχιατρική διαθήκη».2020-09-20T15:43:06+02:00

Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών (Μέρος Β)

Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών (Μέρος Β)2020-09-20T15:47:29+02:00

Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών

Η Βιομηχανία της (Ψυχικής) Υγείας: Ψυχοφάρμακα και Χειραγώγηση των Μαζών2020-09-20T15:47:41+02:00

Εκδήλωση γνωριμίας με τη Ζώνη Ψυχικής Υγείας Πολιτών Ευζώνων- Φαλήρου- Σχολής Τυφλών

Εκδήλωση γνωριμίας με τη Ζώνη Ψυχικής Υγείας Πολιτών Ευζώνων- Φαλήρου- Σχολής Τυφλών2020-09-20T15:50:25+02:00
Go to Top