Τρόποι υποστήριξης ατόμων που ακούνε φωνές ή και έχουν παρανοικές εμπειρίες