Το κίνημα καταναλωτών/επιζώντων της ψυχιατρικής: Έμφαση στη δράση της συνηγορίας