Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Συνοδεία στην Κρίση”

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ – ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Κατάλληλο για όσους θέλουν να εκπαιδευτούν ως συνοδοι από 20-64 ετων

Κόστος Προγράμματος

1000 € 2 έτη / 12 Sessions

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι ψυχώσεις (διαγνωσμένες ως σχιζοφρένειες, διπολικές διαταραχές ή άτυπα ψυχωσικά σύνδρομα) είναι ο νούμερο ένα λόγος ψυχιατρικού εγκλεισμού σε όλο το δυτικό κόσμο. Η βασική, αν όχι η μοναδική, αντιμετώπιση στην ψυχιατρική αποτελεί η χορήγηση νευροληπτικών και άλλων ψυχοφαρμάκων, για πολλά χρόνια και τις περισσότερες φορές ισοβίως, και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας στα ψυχιατρικά καταστήματα, αλλά και στους φυσικούς χώρους διαβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων, κοντά στις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι που ξεκινούν μια τέτοια πορεία καταλήγουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία βαθύτατα αποδυναμωμένοι και αποδιοργανωμένοι στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή. Έτσι οι ψυχώσεις ταυτίζονται στη συνείδηση του περισσότερου κόσμου με την τρέλα στην πιο ανέλπιδη μορφή της. Πολλοί επαγγελματίες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για κλινικές εικόνες, που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά θεραπεία.

Αλλά τι είναι τρέλα; Τι μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπροστά στον σκληρό πυρήνα της κλασικής ψυχιατρικής, τις ψυχώσεις κάθε τύπου, που από τον ορισμό τους ακόμα τείνουν να αντιμετωπίζονται ως ανίατες νόσοι με προϊούσα πορεία προς τον εκφυλισμό της προσωπικότητας, τον κοινωνικό εκμηδενισμό και την καταστροφή κάθε προοπτικής ενός δημιουργικού μέλλοντος; Πώς μπορούμε να συναντήσουμε τις ακραίες αυτές ψυχικές εμπειρίες, με έναν τρόπο που να ανοίγει, αντί να κλείνει, προοπτικές ζωής;

Οι Βασικοί Στόχοι του Πραγράμματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενώ η κυρίαρχη ψυχιατρική θέση αντιμετωπίζει την οξεία κρίση ως απόδειξη βιοχημικών και εγκεφαλικών δυσλειτουργιών και προσπαθεί κατά το δυνατόν άμεσα να την καταστείλει, η θέση των κινημάτων των ανθρώπων με προσωπική ψυχιατρική εμπειρία και κριτικών επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, βλέπουν στην οξεία κρίση ένα μεγάλο δυναμικό σοβαρών και ευεργετικών αλλαγών στη ζωή του ατόμου σε κρίση και της οικογένειάς του, το οποίο καταστελλόμενο ψυχιατρικά ακυρώνεται στην θεραπευτική δυναμική του. Οι αναγκαστικές νοσηλείες, τα δεσίματα, τα ηλεκτροσόκ, η αναγκαστική χορήγηση νευροληπτικών, είναι ένας κόσμος που έχει κηρύξει τον πόλεμο στην ψυχική Κρίση, με πολύ φτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα και πολύ υψηλό κόστος σε ζωές, αλλά και σε χρήματα στο παγκόσμιο σύστημα υγείας.

Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν άνθρωποι που το επιθυμούν σε μια νέα πράξη στον τομέα των ψυχωσικών ή/και “ψυχιατρικών” κρίσεων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων προσώπων ή/και των οικογενειών τους στο να αντέξουν την οξεία κρίση χωρίς βίαιες ψυχιατρικές προσαγωγές και ακούσια φαρμακοθεραπεία έως την αποκλιμάκωσή της και να την αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση βαθύτερων αλλαγών στη ζωή όλων των εμπλεκομένων. Η βασική ιδέα είναι ότι η κρίση εκφράζει με συμβολικό τρόπο υπαρκτά προβλήματα αλληλεπιδράσεων και σχέσεων σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, άρα έχει κάτι να πει, είναι κάτι που παρέρχεται, αν δεν επιμολυνθεί με δευτερογενή βία, και μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στη συνολικότερη βιογραφία του ατόμου και της οικογένειάς του. Η πλήρης ανάρρωση από μια ψυχωσική κρίση μπορεί και είναι εφικτή.

Οι θεωρητικές βάσεις της προσέγγισης αυτής βρίσκονται στην εμπειρία που μεταφέρουν τα κινήματα αυτοβοήθειας ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία, το κίνημα της Ανάρρωσης διεθνώς (Recovery), στον συστημικό τρόπο σκέψης και δουλειάς και εμπειρίες πρακτικών όπως ο Ανοιχτός Διάλογος (Σεϊκούλα, Φινλανδία), τα Προγράμματα Σωτηρία (Loren Mosher, Luc Ciompi κ.α. σε Ευρώπη και Αμερική) και εγχειρήματα υποστήριξης σε οξεία κρίση όπως το Σπίτι Φυγής στο Βερολίνο, το πρόγραμμα Windhorse κ.α.

Προαπαιτήσεις

Συμμετοχή

Πρακτική

Πιστοποίηση

1ο Έτος

(130 διδακτικές ώρες)

Session 1

10 συναντήσεις (Σάββατο-Κυριακή) κάθε μήνα με τα εξής περιεχόμενα:

Session 2

– Θεωρητικό σεμινάριο

(Σάββατο 8 διδακτικές ώρες)

Session 3

– βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων και εποπτείες,
διάρκειας 5 διδακτικών ωρών την Κυριακή

2ο Έτος

(130 διδακτικές ώρες)

Session 4

10 συναντήσεις (Σάββατο-Κυριακή) κάθε μήνα με τα εξής περιεχόμενα:

Session 5

– Θεωρητικό σεμινάριο

(Σάββατο 8 διδακτικές ώρες)

Session 6

– βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων και εποπτείες,
διάρκειας 5 διδακτικών ωρών την Κυριακή

3ο έτος

Lorem i

Session 7

4 Μονοήμερες συναντήσεις τον χρόνο με θεματικές του ενδιαφέροντος των αποφοιτησάντων και εποπτεία τρεχόντων περιστατικών τους.

Session 8

– Πρακτική σε οικογένειες που έχουν αίτημα υποστήριξης σύμφωνα με το μοντέλο κατά ομάδες με

Session 9

– Συστηματική εποπτεία και θεωρητική τεκμηρίωση της πράξης

Session 10

– Εμπλοκή σε πρακτικές πραγματικής στήριξης οικογενειών με μέλος σε κρίση, οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν το μοντέλο

Session 11

– Σύνδεση και ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας εποπτείας με ομάδες παλαιότερων θεσμών στην Ευρώπη (κίνημα Hearing Voices Αγγλίας, Σπίτι Φυγής Βερολίνου κ.α.)

Session 12

– Συμμετοχή σε έρευνα σχετικά με την θεματολογία του σεμιναρίου.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική εκπαίδευση διαρκεί 2 χρόνια (από Οκτώβριο μέχρι και Ιούνιο της επόμενης χρονιάς με διάλειμμα Ιούλιο-Αύγουστο) και συνοδεύεται από έναν προαιρετικό τρίτο χρόνο πρακτικής και συναδελφικής εποπτείας (συνολικά 3 χρόνια) στη βάση μίας ολοήμερης συνάντησης ένα Σάββατο τον μήνα (10πμ-18μμ) και ενός πρωινού Κυριακής 10πμ – 15μμ κάθε μήνα. Το συνολικό πρόγραμμα είναι 320 ωρών με θεωρητική, βιωματική εκπαίδευση και επιπλέον προαιρετική πρακτική. Είναι δυνατή η ανεξάρτητη παρακολούθηση του πρώτου έτους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του/της κάθε συμμετέχοντος/ουσας.

Θα δοθεί βεβαίωση εκπαίδευσης στην συνοδεία ακραίων ψυχικών εμπειριών.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει:

Τι αφορά

Η θεωρητική γνώση που προσφέρεται αφορά:

– Θεωρίες περί ψυχικής υγείας και τρέλας διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία

– Υπάρχουσες πρακτικές αντιμετώπισης των ψυχωσικών εμπειριών διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία

– Η κλασική ψυχιατρική άποψη επί του θέματος.

– Ψυχιατρική Φαρμακολογία.

– Κινήματα ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία παγκοσμίως και η θεωρία της Ανάρρωσης (Recovery)

Δημιουργική σκέψη

– εκπαίδευση στο μοντέλο του Κινήματος των Φωνών (Hearing voices Network) και της διαχείρισης ασυνήθιστων πεποιθήσεων (Paranoia Network).

– Μέθοδοι υποστήριξης ανθρώπων που θέλουν να μειώσουν ή/και να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα ή βρίσκονται σε διαδικασία μείωσής τους.

– Η οπτική των οικογενειών ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία και πιθανή εμπλοκή τους στις εναλλακτικές προσεγγίσεις.

– Βασικές αρχές θεραπευτικού διαλόγου με οικογένειες με φερόμενο ως ψυχωσικό μέλος.

Προσφορά

– Επίκαιρο νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της τρέλας και των κρίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρακτικές νομικής υποστήριξης σε περίπτωση κρίσης.

– Εκπαίδευση στην υποστήριξη της σύνταξης ψυχιατρικών διαθηκών.

– Συνοδεία των ενδιαφερομένων ανθρώπων και των οικογενειών τους μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης.

– Μέθοδοι οργάνωσης ομάδων αυτοβοήθειας

– Μέθοδοι οργάνωσης ομάδων κρίσεων και υποστηρικτικών δικτύων κατά την κρίση και μετά απ’ αυτήν.

Γνώση και εμπειρία

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι α) ο εμβολιασμός της τρέχουσας ψυχιατρικής πρακτικής με εναλλακτικά παραδείγματα παρέμβασης και επικοινωνίας στην εργασιακή καθημερινότητα των επαγγελματιών β) η κάθε εκπαιδευόμενη ομάδα να μπορεί να παρέμβει ως ομάδα υποστήριξης κρίσης μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε οικογένειες που θα το ζητήσουν.

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

Έναρξη προγράμματος/Ημερομηνίες: Θα ανακοινωθούν στην ομάδα των εκπαιδευόμενων που θα διαμορφωθεί, λαμβάνοντας υπόψιν και τους δικούς τους χρονικούς περιορισμούς.

Amy Adams
Creative Student

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα.

Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το χρόνο ως οικονομική υποστήριξη/δωρεά στο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας, για τη συνέχιση της δράσης και των δωρεάν παροχών του σε άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και τις οικογένειές τους.
(Για απόρους προβλέπεται ειδική συνεννόηση.) (Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική ακόμα κι αν κάποιος απουσιάσει κάποιες φορές).

Διευκρινίσεις/πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής στο email: paratiritiriopsy_workshop@yahoo.com ή στο τηλ 6947320479.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά ένα σύντομο βιογραφικό τους στην παραπάνω ηλ. διεύθυνση, δηλώνοντας τους λόγους που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Προβλέπεται μια προσωπική γνωριμία (συνέντευξη) πριν την τελική διαμόρφωση της ομάδας εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Βασικοί Εκπαιδευτές (αλφαβητικά):

Αγγελίδου Κατερίνα, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια, μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής ΥΓείας

Γεωργάκα Ευγενία, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας».

Εμμανουηλίδου Άννα, Κλινική Ψυχολόγος (Dr. Phil., Msc), συστημική θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια (IGST Χαϊδελβέργης, Γερμανία), ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της ψυχικής Υγείας.

Κουκουρίκη Χριστίνα, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Μιρμίγκης Γιώργος, ψυχολόγος, συστημικός θεραπευτής, μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας

Φιλοκώστας Δημήτρης, παιδοψυχίατρος, συστημικός θεραπευτής, μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Μέλη και συντονιστές των ομάδων αυτοβοήθειας του Παρατηρητηρίου

Επισκέπτες από το ελληνικό και διεθνή Χώρο (Peter Lehmann, Peter Bullimore, συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας από Αθήνα, Κρήτη κ.α.), με εμπειρία στο αντικείμενο.

Amy Adams
Creative Student

ΓΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ως εκπαιδευόμενοι γίνονται δεκτοί: επαγγελματίες ψυχικής και γενικής υγείας, συγγενείς ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία, άνθρωποι με προσωπική ψυχιατρική εμπειρία, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν έργο στην υποστήριξη άλλων ατόμων, που περνούν τέτοιες στιγμές και τις οικογένειές τους, εμπλεκόμενοι και οι ίδιοι σε ένα πείραμα μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Ώρες λειτουργίας από Δευτέρα ως Παρασκευή 17:00 – 19:00 για πληροφορίες και συνάντηση με άτομα του χώρου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΉ EMAIL

ΌΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ολύμπου 18
Θεσσαλονίκη
Phone: +30 6949500133

Που θα μας βρείτε