Υποστήριξη για σύσταση και λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας

Προώθηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου μέσω ενημερωτικού υλικού και οργάνωσης εκδηλώσεων

Προώθηση της ψυχιατρικής διαθήκης

Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές

Δίκτυο υποστήριξης για ανθρώπους που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα

Ίδρυση «Σεμιναρίων πάνω στην Ψύχωση»

Καταπάτηση Δικαιωμάτων

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με καταπατήσεις δικαιωμάτων και σύνταξη σχετικών καταγγελιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη ατόμων στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους

Καταγγελίες

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με καταπατήσεις δικαιωμάτων και σύνταξη σχετικών καταγγελιών