ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

Αρχική

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας

Αρχική2022-10-20T19:57:35+03:00


“Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα
στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας”

Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας είναι μια οργάνωση που εργάζεται από το 2006 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την προώθηση εναλλακτικών μη-ψυχιατρικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου.

Λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου προσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα της ψυχικής υγείας, δηλαδή χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, συγγενών των χρηστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενων στο χώρο αυτό. Είναι ανοιχτό να εντάξει στους κόλπους της δράσης του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμερίζεται τη φιλοσοφία και τους στόχους του.

ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022 - 20024"Συνοδεία στην Κρίση" - Τρέχει ήδη

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι κυριότερες δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

 • Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με καταπατήσεις δικαιωμάτων και σύνταξη σχετικών καταγγελιών
 • Καταγγελία για καταπατήσεις δικαιωμάτων σε ιδιωτικές κλινικές
 • Υποστήριξη ατόμων στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους
 • Προώθηση της ψυχιατρικής διαθήκης

 • Δίκτυο υποστήριξης για ανθρώπους που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα
 • Ελληνικό Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές
 • Υποστήριξη για σύσταση και λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας
 • Προώθηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου μέσω ενημερωτικού υλικού και οργάνωσης εκδηλώσεων
 • Ίδρυση «Σεμιναρίων πάνω στην Ψύχωση»

Ομάδες Αυτοβοήθειας που λειτουργούν δωρεάν στο “Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας”

Πώς βοηθούν οι συναντήσεις μιας ομάδας αυτοβοήθειας;

 • Βγαίνει κάποιος από την απομόνωση που ίσως βιώνει.
 • Μοιράζεται τους φόβους, τις ανησυχίες και τους αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των εμπειριών του.
 • Διαπιστώνει πόσο διαφορετικές είναι οι εμπειρίες του καθένα, αλλά και ότι πολλά συναισθήματα και θέματα είναι κοινά.
 • Έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει τους άλλους, αλλά και να δεχθεί υποστήριξη ο ίδιος.
 • Εξουδετερώνεται η αρνητική στάση απέναντι στη ζωή, που είναι συχνό επακόλουθο των φωνών και των παρανοϊκών ιδεών.

Δείτε ζωνταωά …

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά κάποιες από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας …

Αποστολή Αιτήματος

Περιγράψτε το Αίτημά σας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
του “Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας”

Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συνταχθεί μια νομοθεσία που εμφανίζεται να προσπαθεί να προστατέψει τους ψυχικά πάσχοντες από πράξεις κοινωνικής βίας, στην καθημερινή πρακτική αυτό δεν επιτυγχάνεται. Ο ψυχικός πόνος και οι αποκλίνουσες από το μέσο όρο ψυχικές εμπειρίες ανάγονται κοινωνικά σε μια ιδιάζουσα μορφή ασθένειας, η οποία, αντίθετα με τις άλλες, θεωρείται ότι δεν υπόκειται στο νοητικό έλεγχο αυτού που την έχει και η διαχείρισή της ανατίθεται από την πολιτεία σε συστήματα κοινωνικού ελέγχου και καταστολής, ασυμβίβαστα με την έννοια της νόσου και της θεραπείας. Αυτή η πρακτική, βασισμένη στην αναπαραγωγή της σχετικής νοοτροπίας στους κύκλους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στην άγνοια και το φόβο των πολιτών, οδηγεί στο να θεωρείται η ψυχική ασθένεια αδίκημα, για το οποίο ο πάσχοντας τιμωρείται με μια σχεδόν αυτονόητη ακύρωση του λόγου, της προσωπικότητάς του, των ικανοτήτων, των επιθυμιών, των ονείρων του, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του, του ελέγχου πάνω στην ίδια του τη ζωή.

Οι βασικές αρχές της δράσης μας είναι:

 • η έννοια των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων πολιτών, είτε αυτοί γίνονται κάποια στιγμή της ζωής τους χρήστες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών είτε όχι, έχει ισχύ ανεξάρτητα από τις επιστημονικές ή άλλες ερμηνευτικές θεωρίες, και αυτό δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης
 • η καταπάτηση αυτών των δικαιωμάτων συνιστά βία, ατομική και κοινωνική, κατά των ανθρώπων, των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται
 • το υπάρχον σύστημα ψυχικής υγείας είναι δομημένο στο μεγαλύτερο μέρος του με τρόπο που παράγει και αναπαράγει τέτοιες μορφές βίας μέσα από την πρωταρχική πολιτική και υπαρξιακή ακύρωση των χρηστών του, αλλά και μέσα από συγκεκριμένες καθημερινές πρακτικές, μέσα και έξω από νοσηλευτικά ιδρύματα
 • το πλαίσιο αυτό συντήρησης της βίας πλήττει αναπόφευκτα, αν και με διαφορετικά προσωπεία, όχι μόνο τους χρήστες των υπηρεσιών, αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς και τους εργαζομένους στους αντίστοιχους θεσμούς, όταν αυτοί εξαναγκάζονται από το πλαίσιο εργασίας τους να καταπατήσουν δικαιώματα συνανθρώπων τους, που βρίσκονται σε κρίσεις ζωής. Με αυτήν την έννοια πλήττεται και ολόκληρη η κοινωνία, η οποία τρέφει στους κόλπους της θεσμοποιημένα δείγματα βίας, άγνοιας και αποκλεισμού των πιο αδύναμων μελών της. Αυτό θεωρούμε ότι θίγει άμεσα το ήθος και το επίπεδο πολιτισμού όλων μας
 • ως ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες δεν θέλουμε να μείνουμε θεατές αυτής της κατάστασης, ξορκίζοντας το κακό και ελπίζοντας ότι αυτό θα «αφορά πάντα κάποιους άλλους».

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

 

 • Η έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης σε σχέση με την κοινωνική  διαχείριση του ψυχικού πόνου, με στόχο την αλλαγή της κρατούσας κοινωνικής άποψης σχετικά με την ψυχική υγεία και τη λεγόμενη ψυχική διαταραχή.
 • Η ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα δικαιωμάτων των χρηστών και των εργαζομένων στο σύστημα ψυχικής υγείας.
 • Η αντίσταση στη λογική της ιδρυματοποίησης, του κοινωνικού αποκλεισμού, της άσκησης βίας κάθε μορφής και της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών διαχείρισης του ψυχικού πόνου.
 • Η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων μέσα και έξω από τις δομές του συστήματος ψυχικής υγείας.
 • Η προώθηση της πεποίθησης ότι τα μέλη των οικογενειών των αναφερόμενων ως «ψυχικά πασχόντων» είναι άτομα άμεσα ενδιαφερόμενα και χρήζουν ίσης προσοχής, υποστήριξης και συνυπολογισμού της άποψής τους με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
 • Η προώθηση της συμμετοχής των χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους.

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας

Η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιράζεσαι

Η έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης σε σχέση με την κοινωνική διαχείριση του ψυχικού πόνου, με στόχο την αλλαγή της κρατούσας κοινωνικής άποψης σχετικά με την ψυχική υγεία και τη λεγόμενη ψυχική διαταραχή.

“Ανοιχτός Διάλογος”
Μια νέα και πρωτοποριακή θεραπευτική πρόταση, που στηρίζεται στην οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ψυχοφάρμακα και Δικαιώματα των Ασθενών Ψυχικής Υγείας
Ψυχοφάρμακα και Δικαιώματα των Ασθενών Ψυχικής Υγείας
Η Δρ. Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος, μιλάει για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ακούσιας χορήγηση ψυχοφαρμάκων που εκτός των άλλων, σε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία, εξυπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες.

Ψυχιατρική Διαθήκη
Ψυχιατρική Διαθήκη
Η Δρ. Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, εξηγεί τι είναι η Ψυχιατρική Διαθήκη και πώς μπορεί να διαφυλαχθεί νομικά η ελεύθερη βούληση και τα δικαιώματα των ασθενών της ψυχικής υγείας. Η Δρ. μιλάει επίσης για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ακούσιας χορήγηση ψυχοφαρμάκων
Διαγνωστικά Κριτήρια και Πολιτική
Διαγνωστικά Κριτήρια και Πολιτική
Η Δρ. Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, μιλάει για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές σκοπιμότητες που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στα διαγνωστικά κριτήρια της ψυχιατρικής, όπως αυτά περιγράφονται στα εγχειρίδια DSM 5 και ICD 10.

Που βρισκόμαστε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Mπορείτε να μας συναντήσετε στη διεύθυνση
Ολύμπου 18 (4ος όροφος), Θεσσαλονίκη

Η έδρα του “Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στη Ψυχική Υγεία”, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά δέχεται αιτήματα και καταγγελίες και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και οργανώνει αντίστοιχες δράσεις, συχνά σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.

Go to Top