Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας είναι μια οργάνωση που εργάζεται από το 2006 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την προώθηση εναλλακτικών μη-ψυχιατρικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου. Λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου προσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα της ψυχικής υγείας, δηλαδή χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, συγγενών των χρηστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενων στο χώρο αυτό. Είναι ανοιχτό να εντάξει στους κόλπους της δράσης του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμερίζεται τη φιλοσοφία και τους στόχους του. Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά δέχεται αιτήματα και καταγγελίες και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και οργανώνει αντίστοιχες δράσεις, συχνά σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.

Οι κυριότερες δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

• Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με καταπατήσεις δικαιωμάτων και σύνταξη σχετικών καταγγελιών

• Καταγγελία για καταπατήσεις δικαιωμάτων σε ιδιωτικές κλινικές

• Υποστήριξη ατόμων στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους

• Πλαισίωση του Γραφείου για την ενημέρωση του κοινού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

• Προώθηση της ψυχιατρικής διαθήκης

• Δίκτυο υποστήριξης για ανθρώπους που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα

• Ελληνικό Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές

• Υποστήριξη για σύσταση και λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας

• Προώθηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου μέσω ενημερωτικού υλικού και οργάνωσης εκδηλώσεων

• Ίδρυση «Σεμιναρίων πάνω στην Ψύχωση»

• Ζώνη Ψυχικής Υγείας Πολιτών

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε για τους στόχους και τις δράσεις μας και να βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας είναι μια οργάνωση που εργάζεται από το 2006 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την προώθηση εναλλακτικών μη-ψυχιατρικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου. Λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου προσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα της ψυχικής υγείας, δηλαδή χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, συγγενών των χρηστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενων στο χώρο αυτό. Είναι ανοιχτό να εντάξει στους κόλπους της δράσης του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμερίζεται τη φιλοσοφία και τους στόχους του. Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά δέχεται αιτήματα και καταγγελίες και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και οργανώνει αντίστοιχες δράσεις, συχνά σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.

Οι κυριότερες δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

• Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με καταπατήσεις δικαιωμάτων και σύνταξη σχετικών καταγγελιών

• Καταγγελία για καταπατήσεις δικαιωμάτων σε ιδιωτικές κλινικές

• Υποστήριξη ατόμων στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους

• Πλαισίωση του Γραφείου για την ενημέρωση του κοινού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

• Προώθηση της ψυχιατρικής διαθήκης

• Δίκτυο υποστήριξης για ανθρώπους που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα

• Ελληνικό Δίκτυο Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές

• Υποστήριξη για σύσταση και λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας

• Προώθηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου μέσω ενημερωτικού υλικού και οργάνωσης εκδηλώσεων

• Ίδρυση «Σεμιναρίων πάνω στην Ψύχωση»

• Ζώνη Ψυχικής Υγείας Πολιτών

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε για τους στόχους και τις δράσεις μας και να βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό.