Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακα: εκπαιδευτικά σεμινάρια με τον Peter Lehmann

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εισηγητής: Πέτερ Λέμαν,  28 και 29 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη

Στις 28 και 29 Μαρτίου 2009 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του «Δικτύου υποστήριξης ανθρώπων που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα», με εισηγητή τον Πέτερ Λέμαν, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου (Πρώην) Χρηστών και Επιζησάντων της Ψυχιατρικής ( ENUSP) και συγγραφέα του βιβλίου «Βγαίνοντας από τα Ψυχοφάρμακα» (στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες, Θεσ/νίκη, 2008).

Το σεμινάριο, που τελέστηκε στην έδρα του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας (Α. Γ. Παπανδρέου 74, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη) παρακολούθησαν περίπου 30 άτομα, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα, επαγγελματίες υγείας, άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και μέλη του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (γονείς ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία).

Στα πλαίσια του διημέρου αναλύθηκαν οι ενέργειες και παρενέργειες των επιμέρους κατηγοριών ψυχοφαρμάκων, οι κίνδυνοι από μια ξαφνική διακοπή, πιθανές μέθοδοι μείωσης με αντισταθμιστική βοήθεια των ενδιαφερομένων και εναλλακτικές προς τα ψυχοφάρμακα μέθοδοι αντιμετώπισης των κρίσεων. Μεγάλη έκταση πήρε στο σεμινάριο η συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το «Δίκτυο Υποστήριξης», που μόλις συστάθηκε, να υποστηρίξει ενδιαφερόμενα πρόσωπα σ’ αυτήν τους την προσπάθεια. Επανειλημμένως τονίστηκε ότι το Δίκτυο δεν έχει πρόθεση, στόχο, ούτε αρμοδιότητα να παρακινήσει κάποιον σ’ αυτή τη διαδικασία, αλλά όμως να διευκολύνει στην ομαλοποίησή της, όταν κάποιος έχει ήδη αποφασίσει και αρχίσει τη διακοπή.

Τα μέλη του Σεμιναρίου ήρθαν σε συμφωνία για επιμέρους ενέργειες και επί τόπου δράσεις στους τόπους κατοικίας τους και επιτεύχθηκε μια επί της ουσίας δικτύωση των έξι οργανώσεων που με μέλη τους συμμετείχαν στο σεμινάριο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Παρατηρητηρίου ή στο τηλ. 6949500133.

 

2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2012 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του «Δικτύου υποστήριξης ανθρώπων που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα», με εισηγητή τον Πέτερ Λέμαν, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου (Πρώην) Χρηστών και Επιζησάντων της Ψυχιατρικής ( ENUSP) και συγγραφέα του βιβλίου «Βγαίνοντας από τα Ψυχοφάρμακα» (στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες, Θεσ/νίκη, 2008).

Το σεμινάριο, τελέστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ελεύθερου κοινωνικού χώρου Μικρόπολις και συμμετείχαν άτομα, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα, επαγγελματίες υγείας, άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και μέλη του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (γονείς ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία).

Στα πλαίσια του διημέρου αναλύθηκαν οι ενέργειες και παρενέργειες των επιμέρους κατηγοριών ψυχοφαρμάκων, οι κίνδυνοι από μια ξαφνική διακοπή, πιθανές μέθοδοι μείωσης με αντισταθμιστική βοήθεια των ενδιαφερομένων και εναλλακτικές προς τα ψυχοφάρμακα μέθοδοι αντιμετώπισης των κρίσεων. Μεγάλη έκταση πήρε στο σεμινάριο η συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το «Δίκτυο Υποστήριξης», που μόλις συστάθηκε, να υποστηρίξει ενδιαφερόμενα πρόσωπα σ’ αυτήν τους την προσπάθεια. Επανειλημμένως τονίστηκε ότι το Δίκτυο δεν έχει πρόθεση, στόχο, ούτε αρμοδιότητα να παρακινήσει κάποιον σ’ αυτή τη διαδικασία, αλλά όμως να διευκολύνει στην ομαλοποίησή της, όταν κάποιος έχει ήδη αποφασίσει και αρχίσει τη διακοπή.