11-15 Σεπτεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη

Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας διοργανώνει πενθήμερο εργαστήριο με θέμα τη Συνέντευξη του Μάαστριχτ και εισηγητές τον Peter Bullimore και την Kate Crawford, μέλη του National Paranoia Network και του Δικτύου Aτόμων που Ακούνε Φωνές (Hearing Voices Network) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές στο χώρο της ψυχικής υγείας, σε άμεσα ενδιαφερόμενους και σε κάθε άλλο άτομο που ενδιαφέρεται να υποστηρίζει άτομα που ακούνε φωνές ή άτομα που έχουν παρανοϊκές ιδέες.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ωράριο εργαστηρίου: 9.00-17.00

Τόπος: Ι. Δραγούμη 24, Θεσσαλονίκη